ÜYELİK  HAKKINDA

Derneğimize Üye Olmak İsteyenler:

Tüzüğümüzün 7.Maddesine göre; fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullar taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Asli Üye:Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılara katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

Derneğe üye olabilmek için ilgili kişinin veya tüzel kişi temsilcisinin, Derneğin Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten Üyelik Başvuru Formu ile üyelik başvurusunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletmesi gerekir.

Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde oy çokluğu ile karara bağlar ve neticeyi üyelik talebinde bulunan kişiye yazılı olarak bildirir.

Üye Giriş Aidatı 250 TL, Yıllık Aidat ise 300 TL’dir ve 3 taksitte ödenir.

 

>>> ÜYELİK BAŞVURU FORMU <<<

X