• Kuruluş Amacımız:


  GELENEKSEL, ARAŞTIRMACI, PROFESYONEL SAĞLIK DERNEĞİ, kısa adıyla GAPS Derneği; nesiller boyunca sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı vermek amacıyla kurulmuştur.


  Organik ve doğal beslenmeyi ve Ekolojik yaşam tarzını temel alan bütüncül tıp yaklaşımıyla; doğal ve doğru beslenme, toksinden uzak temiz bir çevre ve yaşam alanları oluşturma konusunda toplumsal bilinç ve sorumluluk kazandırmak için kurulmuştur.
  Aynı zamanda doğanın, çevrenin, biyolojik çeşitliliğin korunmasına, sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir tarım ve üretim yaklaşımlarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

  Bütüncül sağlık, organik ve doğal beslenme, ekolojik yaşam alanlarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak; kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 

   

  Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak

   


  Sağlıklı bir neslin oluşturulması için; organik ve doğal beslenmeye yer veren, ekolojik kreşler ve gündüz bakım evleri kurmak ve bu anlamda toplumsal bilinç yaratmak,Ekolojik dengenin sağlanmasına, organik ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına dayalı ekolojik köyler ve yaşam alanları oluşturmak,
  İlgili kurum ve kuruluşlardan izin almak kaydıyla; bütüncül sağlığı odak noktasına alan ve doğal tedavi yöntemlerine yer veren özel tedavi merkezleri, klinikler, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri ve benzeri sağlık kurumları kurmak,

   

  Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve üyeleri sağlık bilinci kazanmaları için; özel doğa gezileri, kamplar, ulusal ve uluslararası sağlık turları vb. düzenlemek, toplumun da bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

   

  Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı toplumun tüm kesimlerinin doğru beslenme ve doğru yaşam alanı oluşturma konusunda bilinçlenmelerine katkı vermesi için; konferans, kongre, sempozyum, panel, gezi, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüd, anket, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenlemek,


X