İNTEGRATİF TIP ENSTİTÜSÜ
(www.integratiftipenstitusu.com yakında açılacaktır)
Prof.Dr.Dilek Çolak başkanlığında kurulmuş olan, İntegratif Tıp Enstitüsü, GAPS Sağlık Derneğinin tüm projelerine bilimsel destek vermeyi de amaçlamıştır.  Derneğin; ulusal ve uluslararası  sempozyum, konferans, kongre organizasyonlarında paydaş bir kurumu olarak yer almayı sorumluluk kabul etmektedir.
1)AMACI VE KAPSAMI:
Modern tıbbın merkeze alındığı ve tamamlayıcı tıp disiplinleri ile sentezlendiği, 
•    Vakalara tekil değil, bütüncül tıp gözlüğüyle bakıldığı,    
•    Hastalıklara sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşıldığı  ve hastalıkların teşhis ve tedavisinde sebep-sonuç ilişkilerin kurulduğu,     
•    Hastalıkların kök nedenini bulmak için holistik tıp ilkelerinin benimsendiği, 
•    Modern tıp ve tamamlayıcı tıp disiplinlerinin  birbirini besleyen iki yapı olarak görüldüğü, 
bir oluşumu toplumun her kesimine sunmak ve önleyici tıp alanında farkındalık yaratmak için; İNTEGRATİF TIP ENSTİTÜSÜ kurulmuştur. 
2.0. ENSTİTÜNÜN ORGANLARI : 
2.1. Bilim Kurulu 
2.2.    Danışma Kurulu 
2.3.    Yürütme Kurulu 

3.0.  ENSTİTÜNÜN TEMEL FAALİYET ALANLARI 
İntegratif Tıp faaliyetleri 2 temel alanı kapsamaktadır.
3.1. İntegratif Psikiyatri
3.2. İntegratif Fizyoloji 
4.0. DİĞER FAALİYETLERİ
4.1. Kongre, sempozyum, konferans,  panrl vb.
4.2. Eğitim Faaliyetleri(seminerler, sertifika eğitimleri)
4.3. Dijital Yayıncılık
4.4. Danışmanlık Hizmetleri
4.5. Organik ve sürdürülebilir tarım danışmanlığı
4.6. Sağlıklı Gıda Üretimi
4.7. Laboratuvar kurma ve laboratuvar hizmetleri verme
4.8. Giyilebilir teknoloji (Smart Wear) ürünleri geliştirme
4.9. GAPS Sağlık Derneği Projelerine bilimsel destek vermek

X